ProjectManager

Системот за водење на проектни активности - ProjectManager е специјално развиен да ги задоволи потребите на маркетинг агенциите. Прецизно ги следи сите активности поврзани со проектот: од нарачката од купувачот до крајната излезна фактура.

Позначајни карактеристики:

 • Нарачка од клиент
 • Планирање на трошоци
 • Влeзни профактури
 • Влезни фактури
 • Излезни фактури
 • Статус на проектот
 • Автоматски пренос на податоците во Финансово книговодство
 • Ограничување на пристап во зависност од нивото на корисникот
 • Некои извештаи:

 • Извештај за приходи (фактурирано, реализирани трошоци, филтри спрема статусот на проектот)
 • Неплатени фактури
 • Аналитики (излезни фактури, планирани трошоци, реализирани трошоци, нарачки, нереализирани нарачки, проекти, разни групирања и сортирања)
 • Експорт во Excel, Word, PDF, Snapshoot

 • Automanager