Automanager.Net

Системот за водење на Автокуќи - Automanager е специјално развиен да ги задоволи потребите на домашните автокуќи.Ги интегрира сите оддели и нуди пристап до најважното средство: информацијата

Интегрирани модули:

10 Причини зашто да го изберете Automanager


Automanager