Pharma

Програмата Pharma е комплетно софтверско решение специјално изработен за водење на аптеки.

Pharma дозволува водење на повеќе аптеки, со централно снабдување како и со самостално снабдување.

Позначајни карактеристики:

 • Прием во магацин
 • Калкулација, ПЛТ
 • Експедиција (фискален принтер или парагон блок)
 • Нивелации на цени
 • Дефектура
 • Рокови на траење
 • Дневен промет со Евиденција во трговија ЕТ
 • Законски обрасци
 • Посебен шифрарник за позитивна листа
 • Пренос на медиум за ФЗО
 • Работа со повеќе аптеки
 • Автоматски пренос на податоци во Финансово книговодство
 • Лагер на артикли во реално време (секогаш ажурна состојба)
 • Некои извештаи:

 • Анализа на добивка по разни критериуми
 • Листи на издадени фактури
 • Листи на дневни промети (финансиски и материјални)
 • Картици на артикли
 • Картици на добавувачи
 • Претходни набавки
 • Најдобро продавани артикли
 • Артикли кои не се продаваат
 • Експорт во Excel, Word, PDF, Snapshoot

 • Automanager